ASOCIACE TEXTILNÍHO-ODĚVNÍHO-KOŽEDĚLNÉHO-PRŮMYSLU (ATOK)
AKTUALITY ▪ INZERÁTY │ O NÁS ▪ KSVS ▪ TÝM │ ČLENSTVÍ ▪ ČLENOVÉ │ PROJEKTY │ PRO ČLENY |  | EN
CIRKULARITA ⧉ | ČASOPIS ⧉ | MÉDIA ⧉

 
 

 

 

Vzděláváním k rozvoji
členů ATOK

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010 822

Projekt realizován, v rámci výzvy č. 110 "Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!" - OP zaměstnanost MPSV z prostředků Evropského sociálního fondu EU, s cílem zajistit profesní vzdělávání zaměstnanců členských firem v Asociaci textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.

Role ATOK: Realizátor | Začátek: Červen 2019 | Trvání: 36 měsíců

  

 

 

 

 


 

Posílení úrovně sociálního dialogu
v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

CZ.03.01.03/00/22_001/0000890
(pokračovní tzv. projektu BiDi)

Podmínkou účasti v projektu je členství v ATOK nebo existence odborové organizace sociálního partnera Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy ve firmě, do projektu se tedy mohou zapojit rovněž nečlenské firmy ATOK, existuje-li v nich odborová organizace, která je součástí OS TOK.

Projekt je strukturován do třech hlavních klíčových aktivit, dále členěných na podtémata:

 • KA02 : PODPORA ADAPTACE ODVĚTVÍ NA ZMĚNY A DOPADY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘIJATÝCH OPATŘENÍ A CÍLŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • KA03: BUDOUCNOST PRÁCE V ODVĚTVÍCH, PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ I ZAMĚSTNAVATELŮ:
  • První podtéma: Adaptabilita zaměstnanců
  • Druhé podtéma: Stabilizace a motivace zaměstnanců
 • KA04: PODPORA SOCIÁLNÍHO DIALOGU NA NIŽŠÍM STUPNI, INICIACE ZMĚN I MIMO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ:
  • Podtéma č. 1: Strategie budoucího vývoje odvětví pro období 2025 – 2035
  • Podtéma č. 2: Podpora sociálního dialogu na firemní úrovni

Role ATOK: Realizátor | Začátek: Leden 2023 | Trvání: 36 měsíců.

  


 UKONČENÉ PROJEKTY

 

 

ITMA 2023
Mezinárodní veletrh
textilních strojů
VSTUPENKY PRO ČLENY

Veletrh STYL
ATOK odborný garant
veletrhu STYL

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis

i fashion magazine
i fashion magazín

Fashion Retail
Časopis pro módní byznys

Textilní fakulta
Fakulta textilní TU Liberec

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového
vlastnictví

E-start – kalkulačka kurzových rizik
Kalkulačka kurzových rizik

TexSite – šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný
výkladový slovník

e-LTex – Průvodce obchodováním s textilem a oděvy
e-learningový
studijní program

e-LTex – Průvodce obchodováním s textilem a oděvy
OBOROVÉ SPECIFIKACE
pro obchodní smlouvy
a veřejné zakázky
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
IČ: 00552062, DIČ: CZ00552062 | Těšnov 1163/5, 110 00, Praha 1
info@atok.cz | IDDS: vgh3qij | +420 222 361 880 | www.atok.cz
Č.Ú.: 1922811349/0800