ASOCIACE TEXTILNÍHO-ODĚVNÍHO-KOŽEDĚLNÉHO-PRŮMYSLU (ATOK)
AKTUALITY │ O NÁS ▪ KSVS │ ČLENSTVÍ ▪ ČLENOVÉ │ PROJEKTY │ PRO ČLENY |  | EN
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EK K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE V OBLASTI TEXTILU
SCENARIOS TOWARDS CO-CREATION OF A TRANSITION PATHWAY FOR A MORE RESILIENT, SUSTAINABLE AND DIGITAL TEXTILES ECOSYSTEM

STRATEGIE EU PRO UDRŽITELNÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

DALŠÍ AKTUALITY


Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je organizace zaměstnavatelů působících v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a v dalších souvisejících činnostech na území ČR, která byla založená v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale i výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace. ATOK je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) a podílí se na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD – tripartita).

Reprezentuje a hájí zájmy českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a navazuje a rozvíjí bilaterálních vztahy s partnery doma i v zahraničí.

Usiluje o sociální smír v odvětví a uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupně, zasazuje se o užší provázání vzdělávání s výrobními potřebami firem. Pro tyto účely má zřízenu Komisi ATOK pro lidské zdroje, pracovněprávní a sociální otázky, kolektivní vyjednávání a odborné školství.

Posiluje vnímání odvětví jako perspektivního oboru u nás i v zahraničí. Usnadňuje svým členům orientaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. Vydává odborný časopis e-ATOK Revue a další odvětvové publikace.

Na evropské úrovni je členem Evropské oděvní a textilní konfederace (EURATEX), v níž aktivně vstupuje do nastavování podmínek udržitelné textilní a oděvní výroby. K tomuto účelu působí na půdě ATOK Platforma pro cirkulární ekonomiku.

Zasazuje se o prezentaci českých výrobců na zahraničních trzích. Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, byla a je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci EU.

Časopis e-ATOK Revue (archiv)  |  Stanovy  |  Strategie TO průmyslu ČR do roku 2025  |  Leták ATOK  |  Stát se členem

 ⧉ Cirkulární ekonomika  |  Publikace 25 let ATOK  |  Ročenka-Katalog TO firem  |  Tisková zpráva  |  Členské příspěvky  |  Ceník služeb

ATOK JE ČLENEM: EURATEX (Evropská oděvní a textilní konfederace), KZPS ČR (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), HK ČR (Hospodářská komora ČR), CLUTEX (Klastr technických textilií), ČTPT (Česká technologická platforma pro textil), ČOKA (Česká obuvnická a kožedělná asociace), APaČ (Asociace prádelen a čistíren ČR), SLK (Svaz lnu a konopí ČR)

ATOK SPOLUPRACUJE: SOTEX GINETEX CZ (Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků), BVV – veletrh STYL (Veletrhy Brno, a.s.), CNTAC (The China National Textile and Apparel Council), GTMI (Gesamtverband Textil+Mode), MAI (Manufacturers Association of Israel), SP ČR (Svaz průmyslu a dopravy ČR), TTF (Taiwan Textile Federation), vti (Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.), ÚPV (úřad průmyslového vlastnictví)

Foto Foto Foto
výkonný ředitel
člen správního výboru
web, databáze, statistika, analytika ekonomicko-správní činnost
Jiří Česal Jiří Simín Lenka Svobodová
ATOK ATOK ATOK
776 894 274 737 738 645 606 454 151
cesal@atok.cz simin@atok.cz svobodova@atok.cz

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
prezident viceprezident člen
správního výboru
člen
správního výboru
člen
správního výboru
člen
správního výboru
předseda
dozorčí
rady
člen
dozorčí
rady
člen
dozorčí
rady
čestný
prezident
Otakar Petráček Jiří Grund ml. Stanislav Sedláček Robert šimek Pavel Malčík Martin Prachař Pavel Zezula Petr Bukovski Zdeněk Věchet Jiří Kohoutek
MILETA a.s. GRUND a.s. INTERES21 spol. s r.o. RETEX a.s. Textilní zkušební ústav, s.p. KORDÁRNA Plus a.s. Nová Mosilana, a.s. CLINITEX s.r.o. KNITVA s.r.o.  

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2024 – KSVS (PDF) nabývá platnosti dnem podpisu účastníků smlouvy (12. 3. 2024) a účinná je od začátku do konce roku 2024 nebo do podepsání nové, nejdéle však do 30. 6. 2025. KSVS se ukládá na MPSV a rozšiřuje se její závaznost, dle zákona o kolektivním vyjednávání, na všechny zaměstnavatele s převažujícím kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 13-Výroba textilií, 14-Výroba oděvů nebo 15-Výroba usní a souvisejících výrobků. (KSVS 2023 pdf)


Výhody členství


2G-spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře (Lipov 300, 696 72, Lipov | IČ: 63478633) 518 338 291 | 2glipov@telecom.cz | www.2g.eu
Výroba přikrývek a polštářů pro hotely, nemocnice, penziony tuzemské a zahraniční. Výroba náplní pro sedací soupravy.

Antonín Hotový (Červenomlýnská 405, 675 31, Jemnice | IČ: 60402776) 568 450 013 | obchod@odevyhotovy.cz | www.odevyhotovy.cz
Výroba pracovních oděvů pro gastronomii, zdravotnictví, autoservisy a stavebnictví.

APPLYCON s.r.o. (Sokolovská 1008, 334 41, Dobřany | IČ: 26394243) 373 701 560 | info@applycon.cz | www.applycon.cz
Výroba a vývoj obleků umožňujících poslech hudby, telefonování, ovládání kamery, odolné bundy se solárními články, světelnými zdroji, GPS anténou a senzory, které reagují na venkovní podněty včetně zaměření laserových zbraní. Obleky využívají extrémní sportovci, záchranáři, pracovníci rafinerií, dolů i pacienti v nemocnicích.

Asociace prádelen a čistíren ČR (APaČ ČR) (Eleonory Voračické 27, 616 00, Brno | IČ: 64326951) 549 245 642 | info@apac.cz | www.apac.cz
Zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v prádelnických a čistírenských službách působící v ČR. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má s APaČ stejný předmět činnosti nebo společné zájmy.

BONEKA, spol. s r.o. (Dubská 602, 415 01, Teplice | IČ: 44568134) 417 537 343 | info@boneka.eu | www.boneka.eu
Výroba umělých pletených kožešin pro průmysl oděvní, hračkářský a textilní. Výroba kožešin pro technické účely.

BTTO s.r.o. (Kladská 1082/67, 500 03, Hradec Králové | IČ: 27545121) 464 609 850 | info@btto.cz | www.btto.cz
Obchodní činnost v oblasti výrobků ze skleněných vláken, především textilních přízí, technických textilií a textilních strojů. Firma je výhradním prodejcem tajwanské společnosti Fulltech Fiber Glass Corporation (FFG) pro evropský trh a dále je zástupcem pro střešní membrány a příslušenství COROTOP pro trh české a slovenské republiky.

CICADA Cotton International s.r.o. (Ondříčkova 2415/40, 130 00, Praha 3 | IČ: 26167522) 222 956 306 | cicada@cicadacotton.cz | www.cicadacotton.cz
Velkoobchodní prodej a distribuce bavlny. Zprostředkování obchodu s textilem.

CityZen s.r.o. (Resselovo náměstí 4, 537 01, Chrudim | IČ: 07420366) 469 811 310 | dotazy@cityzenwear.cz | www.cityzenwear.cz
Výroba oblečení s vlastní registrovanou úpravou CityZen®, na kterém není vidět pot, odolá špíně a snižuje zápach.

CLINITEX s.r.o. (Vratimovská 672/42, 718 00, Ostrava | IČ: 26869551) 603 273 708 | info@clinitex.cz | www.clinitex.cz
Výroba zdravotnických a pracovních oděvů a zdravotnických prostředků.

CNM textil a.s. (Baška 425, 739 01, Baška | IČ: 25380869) 555 559 801 | cnm@cnm.cz | www.cnm.cz
Výroba lněných, bavlněných a směsových tkanin, které jsou uplatňovány pro ložní soupravy, prostěradla, ubrusy, módní oděvy a pracovní oděvy (včetně zdravotnictví). Společnost disponuje vlastní tiskárnou včetně digitální, dále barevnou a úpravnou textilu. Se svojí sesterskou koncernovou společností Samira se sídlem v Pákistánu může dále dodat - roušky, respirátory, ochranné obleky.

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) (Třída Tomáše Bati 5267, 760 01, Zlín | IČ: 26982510) 577 525 230 | coka@coka.cz | www.coka.cz
Zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu působící v České republice. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má s ČOKA stejný předmět činnosti nebo společné zájmy.

Daniela Ferenčíková - wnoozow (Urxova 448/2, 186 00, Praha 8 | IČ: 06682413) 775 970 191 | hello@wnoozow.com | www.wnoozow.com
Ruční tkaní gobelínů, tapisérií a látek.

Dietfurt, s.r.o. (Orlice 105, 561 51, Letohrad | IČ: 64792714) 465 466 000 | simoni@dietfurt.cz
Výroba tkanin pro košiloviny zejména z bavlny, dále pak lnu a směsových materiálů.

DIRECT ALPINE s.r.o. (Kateřinská 138, 460 02, Liberec 17 | IČ: 27277364) 482 751 884 | office@directalpine.com | www.directalpine.cz
Výroba sportovního oblečení a doplňků značky DIRECTALPINE.

Duoweb s.r.o. (Poděbradovo náměstí 1570, 539 01, Hlinsko | IČ: 01663801) 608 228 414 | naprstek@duoweb.cz | www.latkobrani.cz
Internetový obchod s látkami www.latkobrani.cz.

ETEX Hořice s.r.o. (Raisova 1550, 508 01, Hořice | IČ: 25267493) 493 621 902 | etex.horice@tiscali.cz | www.kapesniky-horice.cz
Výroba a velkoobchodní prodej kapesníků a šátků.

Fibertex Nonwovens, a.s. (Průmyslová 2179/20, 568 02, Svitavy | IČ: 48173118) 461 573 211 | info@fibertex.com | www.fibertex.com
Výroba termicky pojených a vpichovaných netkaných textilií pro průmyslovou filtraci - vzduchová, kapalinová a sorpční filtrační média, izolační textilie pro automobilový průmysl, nábytkářská rouna, geotextilie pro stavebnictví a zahradní textilie.

GALA a.s. (Západní 1/75, 796 04, Prostějov | IČ: 49969820) 582 314 314 | gala@gala.cz | www.gala.cz
Výroba a prodej sportovních a průmyslových výrobků. Míče, sportovní rukavice, chrániče a další textilní sportovní vybavení.

GF Machinery s.r.o. (Cejl 76, 602 00, Brno-sever | IČ: 26896991) 530 555 100 | tech@gfm.cz | www.gfm.cz/cz
Výzkum, vývoj, konstrukce a výroba textilních strojů a úpravárenských linek, včetně speciálních strojů a zařízení dle zadání zákazníka, manipulace s materiálem, opravami strojů a zařízení, modernizace stávajích linek a zařízení se zaměřením na zpracování skleněných vláken a tkanin a pro automibilový průmysl.

GRUND a.s. (Mlýnská 382, 542 23, Mladé Buky | IČ: 25263366) 491 001 122 | info@grund.cz | www.grund.cz
Vyrábíme a prodáváme koupelnové doplňky, protiskluzové podložky, koupelnové závěsy, tyče a kroužky - Systém POWER LOC. Koupelnové předložky jsou navržené módní návrhářkou Blankou Matragi - designed for GRUND. Veškeré výrobky zakoupíte v našem eshopu.

GUMOTEX coating, s.r.o. (Mládežnická 3062/3a, 690 02, Břeclav | IČ: 07417659) 519 314 111 | info@gumotex.cz | www.gumotex.cz
Zpracování polyuretanových pěn, výroba postelových matrací, dílů pro interiéry automobilů (sluneční clony, sedáky, opěry), technických textilií (natíraných a nánosovaných) pro výrobu nafukovacích matrací, výrobků pro sport, volný čas (nafukovací čluny, lodě a rafty) záchranné a humanitární účely (nafukovací stany, dekontaminační sprchy a boxy, záchranné ostrůvky).

HEDVA, a.s. (Na Stráni 572/6, 571 01, Moravská Třebová | IČ: 28828291) 461 356 208 | hedva@hedva.cz | www.hedva.cz
Vyrábíme kravaty, textilní kusové výrobky, závěsy a ubrusy, stylové brokáty, textilie pro zdravotnictví - operační pláště, výstražné vesty, dekorační tkaniny, podšívkové tkaniny, technické tkaniny (netkané textilie pro čalounictví, speciální filtrační tkaniny, kašírované plachtoviny).

INOTEX spol. s r.o. (Štefánikova 1208, 544 01, Dvůr Králové nad Labem | IČ: 47451963) 499 320 140 | info@inotex.cz | www.inotex.cz
Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a speciálních úprav.

INTERES21 spol. s r.o. (Přadlácká 89, 550 01, Broumov | IČ: 27506258) 491 502 317 | stanislav.sedlacek@tiscali.cz
Obchodní činnost. Prodej a výroba bytového textilu.

KNITVA s.r.o. (Harantova 1172, 509 01, Nová Paka | IČ: 25297597) 493 721 150 | email@knitva.cz | www.mojeponozky.cz
Hlavní výrobní činnost je výroba ponožkového zboží, a to jak ve slabém, tak i hrubém a sportovním provedení pánských a dámských ponožek - klasické, společenské, zdravotní, vojenské, na sport i outdoor, termo i zátěžové i s funkčními antibakteriálními úpravami. Jako doplňkovou společnost udržuje speciální zakázkovou výrobu svetrů, triček a pánského a dámského spodního prádla.

KORDÁRNA Plus a.s. (Velká nad Veličkou 890, 696 74, Velká nad Veličkou | IČ: 27758711) 518 312 224 | kord@kordarna.cz | www.kordarna.cz
Výroba technických tkanin pro pneumatiky a dopravní pásy. Výroba geotextilií, geomříží a geokompozitů. Strojírenská výroba, kovoobrábění.

Linda Havrlíková (Janov 24, 267 23, Lhotka u Lochovic | IČ: 10685472) 602 357 550 | vlna@lindahavrlikova.cz | www.lindahavrlikova.cz
Oděvní studio z ČR, pod jménem Linda Havrlíková využívá výhradně lokální surovinu pro výrobu 100% vlněné tkaniny. Velmi důležitá je pro něj přívětivost k životnímu prostředí, a proto je dohlíženo na veškeré výrobní kroky, od střihu ovčího rouna až po vznik finálního oděvu.

Lubomír Mlček - ASTONA (Přečkovice 90, 687 71, Bojkovice | IČ: 46177035) 572 641 840 | l.mlcek@astona.cz | www.astona.cz
Vývoj, výroba a distribuce pracovního oblečení a oblečení pro volný čas, zakázková pletací výroba.

MILETA a.s. (Husova 734, 508 01, Hořice | IČ: 45534403) 493 654 400 | mileta@mileta.cz | www.mileta.cz
Výroba a prodej kapesníků, ubrusů, utěrek, chňapek, ručníků, lůžkovin, prostěradel. Výroba metráže - košiloviny, pyžamoviny, batisty, damašky.

Minox Czech s.r.o. (Osvobození 1128, 686 04, Kunovice | IČ: 02566290) 608 974 388 | michaela@minox.cz | www.minox.cz
Průmyslové šití na zakázku – šití jakýchkoliv obalů, kryty a obaly, opláštění a plachty, přístřešky a stánky, sportovní tašky a batohy, automotive. Dále šítí sportovního oblečení – legíny, trička, mikiny, oblékáme týmy včetně tašek a obalů. Doplňkem k výrobě je prodej potištěných látek a drobné galanterie. Navrhujeme, tiskneme a šijeme v naší dílně na Moravě. Jsme držitelem značky Česká kvalita. Vlastníme technologie, které nám umožňují samostatnost ve výrobě – cutter pro přesné řezání, sublimační tiskárna včetně kalanderu (oba šíře 160 cm), ploter a termolis k drobným potiskům a více než tři desítky různých šicích strojů pro šití technického PVC, koženky až po jemné látky.

Nejdecká česárna vlny, a. s. (Nádražní 1267, 362 21, Nejdek | IČ: 63509326) 353 911 111 | info@ncv.cz | www.ncv.cz
Praní a česání vlny, chemická úprava vlny.

Nová Mosilana, a.s. (Charbulova 1145/150, 618 00, Brno-Černovice | IČ: 60710756) 548 136 345 | sekretariat@mosilana.cz | www.mosilana.cz
Výrobce pánských oblekových a dámských kostýmových tkanin z vlněných česaných přízí.

NOVITEX FASHION a.s. (Václavské náměstí 2074/37, 110 00, Praha 1 | IČ: 25089960) 565 321 646 | novitex@novitex.cz | www.novitex.cz
Dodávky kompletních řešení z oblasti textilního průmyslu, zejména uniforem, stejnokrojů a balíčků profesního oblečení jak pro silové složky, tak korporátní klientelu. Do řady zemí dodává výrobky těchto kategorií: uniformové, zátěžové, módní a technické tkaniny; uniformy a stejnokroje; na mírů realizované oděvy; konfekce; vlákna a ostatní suroviny k výrobě tkaných i netkaných textilií; textilní stroje a zařízení pro textilní/oděvní průmysl; obuv ke stejnokrojům a módní obuv; průzkum trhu a zpracování vývojového/výrobního/obchodního řešení v textilním průmyslu.

Press21 s.r.o. - odborný časopis Fashion Retail (Holečkova 103/31, 150 00, Praha 5 | IČ: 24733784) 606 414 301 | klanova@press21.cz | www.press21.cz
Společnost Press21 s.r.o. je zaměřena na vydavatelskou činnost, public relations a marketingové poradenství. Vydává moderní tištěný a elektronický časopis Fashion Retail pro obchodníky z oblasti fashion, obuvi a módních doplňků a jejich dodavatele. Přináší informace ze světa obchodu, dodavatelů, logistiky, o nových technologiích pro obchod a řadu dalších témat zaměřených na problematiku retailu specializovaného na fashion. Cílové skupině profesionálů nabízí ve spojení s domovskou stránkou www.fashionretail.cz aktuální informace užitečné pro jejich každodenní práci. Časopis vychází 6× ročně. Tištěná verze je zasílána v počtu 10 000 výtisků formou přímé distribuce. Cena ročního předplatného je 414 Kč. Elektronická verze časopisu není zpoplatněna. Je distribuována formou pravidelného newsletteru. Díky elektronické verzi oslovuje časopis v plné míře také slovenský trh. Dále společnost vydává časopis Retail News (www.retailnews.cz) a Retail Info Plus – odborný měsíčník zaměřený na oblast obchodu, dodavatelů, logistiky, technologie pro obchod a řadu dalších témat, která tvoří ucelenou mozaiku užitečných informací ze světa obchodu a provozuje portály www.kosmetika-wellness.cz – portál pro krásu, zdraví a styl a www.vitalnisenior.cz – portál pro cílovou skupinu 55+.

Prima Air Sea, s.r.o. (Evropská 846/176a, 160 00, Praha - Vokovice | IČ: 02498391) 734 852 200 | premysl.hanak@primalogistics.cz | www.primalogistics.cz
Hlavní činností je námořní doprava, letecká nákladní doprava, silniční nákladní doprava, železniční nákladní doprava a samozřejmě projektová logistika, jako je skladová distribuce a služby s přidanou hodnotou.

PROSPORT PRAHA s.r.o. (K. Mündla 636, 252 30, Řevnice | IČ: 48035157) 241 483 338 | prosport@prosport.cz | www.prosport.cz
Velkoobchod sportovním zbožím pro Českou republiku a Slovensko. Výhradní zástupce mnoha významných značek a zajištění autorizovaného prodeje i pro další značkové zboží.

REGOLAND s.r.o. (Palkovice 616, 739 41, Palkovice | IČ: 03035077) 777 720 755 | regoland.cz@gmail.com
Obchodní činnost.

RETEX a.s. (U nádraží 894, 672 01, Moravský Krumlov | IČ: 46346431) 515 209 511 | simek@retex.cz | www.retex.cz
Výroba netkaných textilií pro stavebnictví, automobilový, nábytkářský a strojírenský průmysl - vpichované a proplétané netkané textilie, olefinová foliová vlákna, netkané textilie s příměsí chemických vláken.

SILK & PROGRESS, spol. s.r.o. (Moravská Chrastová 29, 569 04, Brněnec | IČ: 45539961) 461 544 250 | silk@silkandprogress.cz | www.silkandprogress.cz
Výroba bytových, technických a jiných textilií. Super jemná a jemná síta ze syntetických monofilů pro potravinářský, polygrafický, farmaceutický a mlynárenský průmysl, tkaniny na padáky, tkaniny na batohy, tkaniny pro specifické účely, technické tkaniny pro obecné účely, textilie pro bytovou potřebu, osnovní stávkové pleteniny, tkaniny z přírodního a umělého hedvábí z polyesteru a polyamidu, pletené podšívkoviny, sítotisk.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace (Tyršova 82/1, 460 05, Liberec (nečleněné město) | IČ: 46747974) 485 110 096 | info@spstliberec.cz | www.spstliberec.cz
Střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů oděvnictví a textilní výroba.

SUMTEX CZ s.r.o. (Žerotínova 417/85, 787 01, šumperk | IČ: 25859617) 583 212 631 | mraz@sumtex.cz | www.sumtex.cz
Výroba tkanin pro stolní a ložní prádlo, bytový a kuchyňský textil, šatovek, manšestrů. Dále výroba směsových (polester-bavlna), lněných, režných a technických tkanin, stolního a ložního prádla a bytového textilu.

Svaz lnu a konopí ČR, z.s. (Zemědělská 2520/16, 787 01, šumperk | IČ: 00515337) 583 382 104 | len@agritec.cz | www.lnarskysvaz.cz
Svaz sdružuje pěstitele lnu setého a konopí setého, zpracovatele těchto plodin a další instituce, zabývající se související problematikou. Cílem činnosti je vzájemná spolupráce a podpora lnářství a konopářství v ČR, poskytování informací, pořádání seminářů, poradenství, vydávání odborných publikací, zastupování zájmu lnářů a konopářů na ministerstvech a v dalších orgánech a organizacích i spolupráce se zahraničními partnery.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní (Studentská 1402/2, 460 01, Liberec (nečleněné město) | IČ: 46747885) 485 353 452 | gabriela.krupincova@tul.cz | www.ft.tul.cz
Fakulta zajišťuje výuku oborů zaměřených na textilní a oděvní návrhářství, textilní marketing, technologie a řízení oděvní výroby, technologie zušlechťování, mechanické textilní technologie.

Terence Agency s.r.o. - odborný časopis Svět textilu a obuvi (Těšnov 1163/5, 110 00, Praha 1 | IČ: 04097114) 257 219 241 | redakce@textil-obuv.cz | www.textil-obuv.cz
Vydávání odborného časopisu Svět textilu a obuvi pro výrobce, velkoobchodníky a maloobchodníky v oděvní, textilní a obuvnické sféře.

Tex Trading Cavaliere s.r.o. (Nábřežní 183/18, 790 01, Jeseník | IČ: 24249831) 774 780 828 | helena.korycanova@seznam.cz | www.cavaliere.se
Výrobní závod švédské společnosti Cavaliere AB - výrobce špičkového pánského oblečení na zakázku od roku 1973. Společnost převzala v srpnu 2012 továrnu bývalé OP Prostějov v Jeseníku a v lednu 2013 zde zahájila výrobu.

Textilní zkušební ústav, s.p. (TZÚ, s.p.) (Cejl 480/12, 602 00, Brno-střed | IČ: 00013251) 543 426 711 | info@tzu.cz | www.tzu.cz
Stanovení fyzikálních a chemických parametrů veškerých textilních materiálů. Povinná i nepovinná certifikace textilních a oděvních výrobků.

TONAK a.s. (Zborovská 823/65, 741 01, Nový Jičín | IČ: 00013226) 556 202 111 | tonak@tonak.cz | www.tonak.cz
Výroba pánských a dámských plstěných (netkaných) klobouků, pletených pokrývek hlavy i kloboukových polotovarů.

Toray Textiles Central Europe s.r.o. (Průmyslová 4235/4, 796 01, Prostějov | IČ: 25500040) 582 303 111 | hr.dept@ttce.toray.cz | www.toray.cz
Výroba a prodej vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených převážně pro evropský trh. Tkaní a úprava (barvení) lehkých tkanin ze 100% polyesteru (produktem je hladký taft, texturovaný taft a pongee) pro podšívky, sportovní oblečení, dekorační materiály, svrchní materiály i jako základní tkanina pro průmyslové využití. Dále výroba nylonové (polyamidové) tkaniny pro výrobu airbagů.

VEBA, textilní závody a.s. (Přadlácká 89, 550 01, Broumov | IČ: 45534276) 491 502 111 | callcentrum@veba.cz | www.veba.cz
Výroba bytového, hotelového, reklamního, oděvního, techsnického textilu a žakárského bavlněného brokátu (zejména africký) - damaškové ložní povlečení, ubrusy, froté ručníky, osušky a župany, bavlněné žakárské košiloviny z kvalitní egyptské bavlny, tradiční i digitální tisk.

Veletrhy Brno, a.s. (Výstaviště 405/1, 603 00, Brno | IČ: 25582518) 541 151 111 | styl@bvv.cz | www.bvv.cz
Organizátor veletrhů a výstav v ČR, střední a východní Evropě. Organizátor mezinárodního veletrhu módy STYL a mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO.

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7, Jablonského 3 (Jablonského 3/333, 170 00, Praha 7 | IČ: 61385891) 266 710 944 | vosonspso@vosonspso.cz | www.vosonspso.cz
Střední průmyslová škola oděvní nabízí čtyřleté denní studium v oborech Oděvnictví, Modelářství a návrhářství oděvů a Scénická a výstavní tvorba. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství nabízí obor "Oděvní návrhářství" - tříleté vyšší odborné studium pro uchazeče se středním vzděláním je zakončeno absolutoriem. Díky ojedinělosti tohoto typu studia v ČR má škola exkluzivní postavení.

VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 (U Půjčovny 1274/9, 110 00, Praha 1 | IČ: 61387002) 224 218 850 | info@textilniskola.cz | www.textilniskola.cz
Na čtyřleté střední škole lze studovat dva hlavní obory: Textilní výtvarnictví (82-41-M/14) a Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/7). Na VOš textilních řemesel jsou zavedeny dvě tříleté specializace Konzervování a restaurování textilií (82-42-N/03) a Textilní řemesla v oděvní tvorbě (82-41-N/10).

VÚB a.s. (Na Ostrově 1165, 562 01, ústí nad Orlicí | IČ: 45534420) 465 552 111 | info@vubas.cz | www.vubas.cz
Výroba jednoúčelových, skládacích a měřících strojů, přípravků pro automobilní průmysl a výrobních linek. --- Výroba rotorových přízí různorodého materiálového složení a jemností, zejména technické a speciální příze pro výrobu vysocefukčních textilií. --- Výroba speciálních ochranných oděvů jako například antistatické do ESD prostor, spodní antistatické prádlo do prostor s nebezpečím výbuchu. V našem sortimentu dále najdete materiály se sníženou hořlavostí, antibakteriální spodní prádlo, atd. --- Aplikační výzkum a vývoj textilních technologií pro textilní průmysl i textilní strojírenství, výzkum a vývoj technologie vřetenového i OE rotorového předení, výzkum a vývoj technologie výroby speciálních staplových vícesložkových přízí pro neoděvní aplikace (příze se sníženou hořlavostí, příze antibakteriální, antistatické a jiné pro speciální technické aplikace, výrobu nábytku, ochranné oděvy pro pracovníky ve zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu apod.) --- Dodavatel specializovaných informací pro celou oblast textilního a oděvního průmyslu.

Vydavateľstvo EXPA GROUP, s.r.o. - odborný časopis MÓDA revue (Jelšová 2867/3, SK-831 01, Bratislava | IČ: 35960981) +421-908 750 919 | info@modarevue.com | www.modarevue.com
Vydávání odborného časopisu MODA Revue a i-magazínu www.modarevue.com pro výrobce, velkoobchodníky a maloobchodníky v oděvní, textilní a obuvnické sféře.

Výroba stuh - ELAS, společnost s ručením omezeným (Větrná 418, 463 34, Hrádek nad Nisou | IČ: 61329738) 482 429 111 | elas@elas.cz | www.elas.cz
Vyrábíme široký sortiment lemovacích, ramínkových, technických pružných stuh a popruhů, jak hladkých, tak i vzorovaných s nápisy. Naše výrobky se uplatní v automobilovém průmyslu, u nábytkářů, reklamních agentur, v bytovém textilu, u výrobce sportovního oblečení. Nabízíme elastické speciální stuhy pro výrobce spodního prádla a oděvů. Dodáváme i krátkometrážní balení podle specifických požadavků.


MODISTO-II MODISTO-II

MODISTO II

Udržitelná móda a design

2022-1-ES01-KA220-VET-000088313

Modisto II je pokračováním projektu MODISTO, v rámci kterého byl vytvořen on-line kurz využitelný pro učitele odborného vzdělávání a přípravy jako doplňkový zdroj informací o udržitelnosti v oblasti módy a textilu, principech eko-designu, eko-labellingu a ekologicky šetrné péči o textil.

Role ATOK: Partner | Začátek: Duben 2003 | Trvání: 24 měsíců | LETÁK | proyecto-modisto.eu


Vzdelavanim-ke-zvysovani-clenu-ATOK

Vzděláváním ke zvyšování kompetencí členů ATOK

CZ.03.01.03/00/22_040/0002226

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Realizace: 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027 | Spolufinancování: Operační program Zaměstnanost plus


Posileni-urovne-socialniho-dialogu-v-odvetvich-a-podpora-adaptace-odvetvi-na-zmeny

Posílení úrovně sociálního dialogu
v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

CZ.03.01.03/00/22_001/0000890

(pokračovní tzv. projektu BiDi)

Podmínkou účasti v projektu je členství v ATOK nebo existence odborové organizace sociálního partnera Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy ve firmě, do projektu se tedy mohou zapojit rovněž nečlenské firmy ATOK, existuje-li v nich odborová organizace, která je součástí OS TOK.
Projekt je strukturován do třech hlavních klíčových aktivit, dále členěných na podtémata:

Role ATOK: Realizátor | Začátek: Leden 2023 | Trvání: 36 měsíců

UKONČENÉ PROJEKTY
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
IČ: 00552062, DIČ: CZ00552062 | Těšnov 1163/5, 110 00, Praha 1
info@atok.cz | IDDS: vgh3qij | +420 222 361 880 | www.atok.cz
Č.Ú.: 1922811349/0800